SIVs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Tidspunkt
19.08.2020 kl. 18.00 - 19.08.2020 kl. 22.00
Sted
Vallensbæk Ridecenter
Beskrivelse

NY DATO FOR SIVs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING!

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

kl. 19.30 i cafeteriet på Vallensbæk Ridecenter.

Der vil være spisning fra kl. 18:00. I denne forbindelse vil vi også hylde championatvinderne og Årets Klubven for 2019.
HUSK at tilmelding til spisning skal ske til: Formandensiv@outlook.com.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formalia – godkendelse af dagsorden, valg af referent og stemmeudvalg.

3.     Formandens beretning og godkendelse af dette.

4.     Kassererens aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette.

5.     Forslag fra bestyrelsen:

a.     Nedsparing af SIV formue til medlemmernes fordel, f.eks. tilbagebetaling kontingent 2020, fælles hesteoplevelsestur m.v.

b.     SIVs fremtid, hvad ønsker vi?:

· Forsætte uændret som aktiv klub under det nye Rideakademi med de ændringer det indebærer.

· Fusion med anden klub.

· Nedlægning af klubben.

6.     Indkomne forslag (Behandling af indkomne forslag. Sendes skriftlig til bestyrelsen senest 22/7-2020 (4 uger før generalforsamlingen):

a.     Forslag fra Britha om ændring af § 5 (bilag 1)

b.     Forslag fra Britha om ændring af priser på medlemskontingent. (bilag 2)

7.     Fastsættelse af kontingent.

8.     Budget 2020.

9.     Valg af formand. (Jette Bonne genopstiller, på valg igen 2021 da formandsposten vælges i ulige år).

10.  Valg af øvrige bestyrelse:

a.     Følgende på valgt for 2-årig periode eller indtrådt som suppleant i perioden og er på valg:

· Valg lige år af kasserer Tina Thomassen (genopstiller).

· Bestyrelsesmedlem Anja Gade på valg (genopstiller for 1 år).

· Et bestyrelsesmedlem for et år (Sophie Storgaard Clausen tidligere juniorrepræsentant ønsker at opstiller til bestyrelsen for 1 år).

11.  Valg af suppleant (Ingelise Sørensen indtrådt som suppleant genopstiller.)

12.  Evt. valg af juniorrepræsentant tidligere Sophie Storgaard Clausen, som udtræder fyldt 18 år, kun juniorer kan deltage i afstemning.

13.  Nedsættelse af udvalg og valg af disse.

14.  Valg af 1 revisor samt suppleant.

15.  Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Sportsrideklubben Vallensbæk
Sportsrideklubben Vallensbæk